Програма допомоги АТО

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

від   23   березня 2015 року           м.Бережани                                №  129-од

 

Про проект районної програми підтримки

осіб, які брали участь в антитерористичній

операції, та членів сімей загиблих під час

проведення антитерористичної операції

на 2015-2019 роки

 

Згідно Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» з  метою підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції:

1. Схвалити проект районної програми підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції на 2015-2019 роки (далі – проект Програми), що додається.

2. Управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації подати в установленому порядку проект Програми на розгляд чергової сесії районної ради відповідно до вимог регламенту районної ради.

3. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникові голови районної  державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

   Перший заступник голови

районної державної адміністрації                                               Я.В.ЛИХОЛАТ

Проект

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

                                                                                                 23.04.2015 № 129-од

РАЙОННА ПРОГРАМА

підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції                                на 2015-2019 роки

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1. Ініціатор розроблення програми Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми Закон України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту ”  від
3. Розробник програми управління соціального захисту населення районної державної адміністрації
4. Співрозробники програми

відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації

5. Відповідальний виконавець програми управління соціального захисту населення районної державної адміністрації
6.

Учасники програми

управління соціального захисту населення; відділи: охорони здоров’я, освіти, містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту, сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю; районний центр зайнятості, виконавчі комітети Бережанської міської  та сільських рад.
7. Терміни реалізації програми 2015-2019 роки
1) етапи виконання програми (для довгострокових програм)

І – 2015-2017 роки

ІІ – 2018-2019 роки

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

обласний бюджет

районний бюджет

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: 6760 тис. гривень
1) коштів обласного бюджету 6330 тис. гривень
2) коштів інших джерел 430 тис.гривень

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

 

У зв’язку з проведенням антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей в районі постійно збільшується кількість осіб, які брали в ній участь, а також кількість членів сімей загиблих та учасників антитерористичної операції.

На даний час існує ряд проблем, які потребують особливої уваги: визначення соціально-побутових потреб учасників антитерористичної операції та членів їх сімей; налагодження співпраці з благодійними та волонтерськими організаціями для надання матеріальної допомоги, безоплатної правової допомоги учасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих; підвищення громадянської свідомості; вшанування жителів району, які загинули під час проведення антитерористичної операції та надання щомісячної допомоги членам їх сімей; виділення земельних ділянок, надання пільг з оплати вартості житлово-комунальних послуг учасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих; сприяння учасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих в працевлаштуванні.

Також існує потреба у забезпеченні більш якісного лікування осіб, постраждалих під час проведення антитерористичної операції, проведенні їх реабілітації та оздоровлення, сприянні направленню на безоплатне санаторно-курортне лікування.

 Крім того, потребують вирішення проблеми щодо влаштування дітей учасників антитерористичної операції до дошкільних навчальних закладів, безкоштовного навчання у державних професійно-технічних, вищих навчальних закладах дітей загиблих учасників антитерористичної операції, а також надомного обслуговування одиноких непрацездатних батьків, діти яких загинули в ході проведення антитерористичної операції.

Прийняття районної програми підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції (далі – Програма) та залучення на її виконання  коштів з районного бюджету сприятиме вирішенню проблемних питань вищевказаних категорій населення.

Недостатнє фінансування     зазначених проблем із державного бюджету потребує залучення коштів районного та обласного бюджетів.

3. Визначення мети Програми

 

Метою Програми є створення сприятливих соціально-побутових, медичних умов для реалізації прав осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції.

Мета Програми відповідає пріоритетним напрямам розвитку району.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

 

З метою реалізації основних завдань Програми її учасники:

-  здійснюватимуть організаційне та інформаційне забезпечення її виконання;

- сприятимуть соціальному захисту осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції, покращенню їх соціально-побутового та медичного обслуговування;

-     сприятимуть підвищенню рівня життєзабезпечення осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції  шляхом надання натуральної та нецільової грошової допомоги.

Реалізацію Програми планується здійснити за рахунок коштів обласного  та районного бюджетів  в сумі 6330 тис. гривень.,  зокрема на I етапі – 4800 тис. гривень, в тому числі з районного бюджету 280 тис.грн. на II етапі – 2190 тис. гривень в тому числі з районного бюджету 200 тис.грн. 

Головними розпорядниками коштів, передбачених на виконання     підпунктів 1-3 пункту 2 розділу 6 програми є управління соціального захисту населення райдержадміністрації та підпунктів 7-8 пункту 2 розділу 6 програми –відділ  охорони здоров’я райдержадміністрації.

Першочерговим на I етапі є виконання заходів щодо матеріальної підтримки членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції, визначення соціально-побутових потреб осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції.

 

Ресурсне забезпечення Програми

                                                                                                                         тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми Етапи виконання програми Усього витрат на виконання Програми 
І ІІ
2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 2790 1005 1005 1005 1005 6810
Обласний бюджет 2710 905 905 905 905 6330
Районний бюджет 80     100  100 100 100 480

 

 

          5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

 

Основним завданням Програми є покращення соціального захисту осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції.

Виконання Програми дасть змогу:

- підвищити рівень соціального захисту, сприятиме вирішенню соціально-побутових питань осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції;

- оздоровлювати, проводити реабілітацію та забезпечувати лікування осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної операції;

-  покращити матеріальне становище 4 членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції.

Показник ефективності становитиме  12,5 тис. гривень на забезпечення покращення матеріального становища члена сім’ї загиблого під час проведення антитерористичної операції.

 

 

6. Напрями діяльності та заходи районної програми підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції на 2015-2019 роки

 

№ з/п Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів Програми Строк виконання заходу Виконавці Джерела фінансува- ння Всього Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі: Очікуваний результат    
І етап ІІ етап    
2015 2016 2017 2018 2019    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13    
1. Організаційно-правове забезпечення 1. Створити необхідні умови для безперешкодного доступу учасників антитерористичної операції  для отримання інформації щодо виконання програми постійно сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю райдержадміністрації не потребує фінансування - - - - - - отримання інформації про стан реалізації заходів програми    
2. Визначити соціально-побутові потреби осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції 2015 рік

управління соціального захисту населення, , райдержадміністрації, територіальні центри обслуговування інвалідів виконкоми міської та сільських рад

не потребує фінансування - - - - - - задоволення соціально-побутових потреб осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції    
3. Налагоджувати співпрацю з благодійними, волонтерськими, релігійними, міжнародними організаціями з метою залучення позабюджетних коштів для надання грошової та натуральної допомоги особам, які брали участь в антитерористичній операції, та членам сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції постійно сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконкоми міської та сільських рад не потребує фінансування - - - - - - поліпшення матеріально-побутових умов проживання осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції    
4. Надавати безоплатну правову допомогу особам, які брали участь в антитерористичній операції, та членам сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції постійно

Бережанське районне

управління юстиції в Тернопільській області

не потребує фінансування - - - - - - надання юридичних консультацій та роз’яснень, юридичний супровід зазначеній категорії осіб    
5. Підвищувати громадянську свідомість та патріотичне виховання молоді постійно Відділи: освіти ;сектор сім’ї та  молоді, сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю райдержадміністрації;  виконкоми міської та селищних рад не потребує фінансування - - - - - - досягнення якісно нових результатів у духовно-моральному, патріотичному, вихованні підростаючого покоління    
2.

Соціальна підтримка

осіб, які брали участь в антитерори-стичній операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції

1. Надавати  щомісячну    допомогу в сумі  208   гривень   членам        сімей загиблих   під    час            проведення антитерористичної                  операції. Допомога   неповнолітнім        членам сімей загиблих виплачується    матері (батькові), опікуну

2015-2019 роки

управління соціального захисту населення райдержадміністрації,

виконкоми міської та селищних рад

Районний бюджет 90 10 20 20 20 20 покращення матеріального становища 80 членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції    
   

2. Надавати одноразову грошову допомогу на поховання сім’ї, в якій загинув учасник антитерористичної операції в розмірі 20 тис. гривень на підставі таких документів:

- заяви члена сім’ї загиблого;

- довідки, виданої військовими частинами, військовими комісаріатами, уповноваженими органами Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій або їх територіальними органами, що підтверджують причину смерті, яка наступила внаслідок участі в антитерористичній операції;

- довідки місцевої ради про особу, яка здійснює поховання;

- банківських реквізитів.

Допомога виплачується на підставі   клопотання виконавчого комітету Бережанської міської ради та селищних рад до районної державної адміністрації

2015 рік

управління соціального захисту населення райдержадміністрації,

виконкоми Бережанської міської та  сільських рад

Районний бюджет 200 40 40 40 40 40 підтримка матеріального становища сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції  

3. Вшановувати жителів району, які загинули  під час проведення антитерористичної операції

(придбання квітів, вінків)

2015-2019 роки

Сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю райдержадміністрації сектор розвитку інфраструктури, відділи охорони здоров’я; освіти,культури, національностей, релігій і туризму;містобудува-

ння та архітектури,житлово-комунального  господарства  та цивільного захисту, управління соціального захисту населення

Районний бюджет 5 1 1 1 1 1 вшанування пам'яті загиблих жителів району  
4. Надавати особам, які брали участь в антитерористичній операції, та членам сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції, у разі наявності, земельні ділянки для будівництва, ведення господарства та іншої господарської діяльності постійно Виконкоми Бережанської міської та сільських рад не потребує фінансування - - - - - - поліпшення соціально-побутових умов проживання сімей осіб, які брали участь в антитерористичній операції    

5. Надавати пільги з оплати вартості житлово-комунальних послуг особам, які брали участь в антитерористичній операції, та членам сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції

постійно

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації,

виконком Бережанської міської ради

не потребує фінансування

- - - - - - поліпшення соціально-побутових умов проживання сімей осіб, які брали участь в антитерористичній операції    
6. Сприяти в працевлаштуванні за спеціальністю відповідно до фаху особам, які брали участь в антитерористичній операції, та членам сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції постійно Районний центр зайнятості, райдержадміністрація, виконкоми Бережанської міської та сільських рад не потребує фінансування - - - - - - працевлаштування громадян, які брали участь в антитерористичній операції    
7. Забезпечувати лікування осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції постійно Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, виконком Бережанської міської ради

Районний

бюджет

50 10 10 10 10 10 оздоровлення осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції згідно з медичними показами    
8. Проводити реабілітацію та оздоровлення осіб, які брали участь в антитерористичній операції в комунальних установах Терно-пільської обласної ради „Тернопільський обласний нарколо-гічний диспансер“; „Микулинецька обласна фізіотерапевтична лікарня реабілітації“; „Більче-Золотецька обласна фізіотерапевтична лікарня реабілітації“; Заліщицький комунальний обласний  госпіталь інвалідів війни та реабілітованих; в Тернопільській обласній комуналь-ній клінічній психоневрологічній лікарні  щороку відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, виконком Бережанської міської ради Районний  бюджет 135 19 29 29 29 29 реабілітація та оздоровлення громадян, які постраждали під час проведення антитерористичної операції, згідно з медичними показами    
9.Сприяти направленню за наявності медичних показів на безоплатне санаторно-курортне лікування осіб, які брали участь в антитерористичній операції за місцем перебування їх на обліку або за місцем роботи та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції щороку  управління соціального захисту населення; відділи : охорони здоров’я ,сектор сім'ї, молоді, відділ освіти  райдержадміністрації, районне відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, виконком Бережанської міської ради не потребує фінансування - - - - - - поліпшення фізичного та психологічного стану, санаторно-курортне лікування та оздоровлення членів сімей (дітей) осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та осіб загиблих під час проведення антитерористичної операції    
10. Забезпечувати безкоштовне навчання у державних професійно-технічних навчальних закладах дітей осіб загиблих під час проведення антитерористичної операції постійно відділ освіти  райдержадміністрації, не потребує фінансування - - - - - - здобуття професійної підготовки дітьми осіб загиблих під час проведення антитерористичної операції    
       
11. Позачергово влаштовувати до дошкільних закладів освіти дітей осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та осіб загиблих під час проведення антитерористичної операції постійно відділ освіти  райдержадміністрації, виконком Бережанської міської ради не потребує фінансування - - - - - - здобуття дошкільної освіти дітьми осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та осіб загиблих під час проведення антитерористичної операції  
12. Забезпечувати надомним обслуговуванням одиноких непрацездатних батьків, діти яких загинули в ході проведення антитерористичної операції постійно

управління соціального захисту населення райдержадміністрації,

виконком Бережанської міської ради

не потребує фінансування - - - - - - надання необхідних соціальних послуг одиноким непрацездатним батькам, діти яких загинули в ході проведення антитерористичної операції    
                               

 


 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

         Координація та контроль за ходом виконання заходів, передбачених Програмою, покладається на управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.

Виконавці інформують про хід та результати виконання заходів Програми та надають пропозиції з удосконалення її реалізації управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації щороку до 05 лютого протягом 2016-2020 років.

Узагальнену інформацію про хід та результати виконання заходів Програми управління соціального захисту населення районної державної адміністрації подає щороку до 15 лютого протягом 2016-2020 років департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації.

 

 Виконувач обов’язків начальника 

управління соціального захисту населення

районної державної адміністрації                                 Г.П.НЕБЕСНА

 

           

      

Останні коментарі

 • 16.12.16
  Під впливом вивчених мною матеріалів щодо Столітнього ювілею боїв на горі Лисоні ...

  Детальніше...

   
 • 12.12.16
  Був на могилі Дідика. 10.12.2016 рівно 45 років з дня його смерті. Вийшло його ...

  Детальніше...

   
 • 09.12.16
  Як ще мало ми знаємо про героїзм наших предків під час боїв Першої Світової війни ...

  Детальніше...

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання 

ATO

Система Orphus

лисоня 3

Нас відвідують

Лічильник відвідувачів

Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Минулого тижня
Цього місяця
Минулого місяця
Всього
61
2938
5963
2702979
68139
37911
3419845
© 2016 Всі права захищено! Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать редакції сайту «Бережани і Бережанщина» та охороняються законом України «Про авторське право і суміжні права». При використанні матеріалів посилання на сайт «Бережани і Бережанщина» обов'язкове!!!